Egy új világrend: Az illuminátusok

2012.09.25 11:37

A témával foglalkozó sok cikk az illuminátusokat csak egy okkult szabadkőműves páholynak tartja. A valóság az, hogy az Illuminátus Rend a szabadkőművesség felett álló szervezet, melynek valóban vannak okkult, sátánista szertartásaik, de nem ez a fő profiljuk. Gyakorlatilag egy nagyon gazdag és befolyásos családok által alkotott, zárt körű csoport, melynek célja az alapítójuk által megálmodott új világrend megvalósítása.

Ezt a célt azonban sohasem nyíltan az Illuminátus Rend próbálja véghez vinni, ezért vannak a fedőszervezeteik. Ilyen például a szabadkőművesség vagy a szcientológia. Ezek azért kellenek, hogy kudarc esetén ne a Rend járatódjon le, hanem az adott fedőszervezet. Ezeknek a fedőszervezeteknek nem kell tudni, hogy pontosan kik állnak felettük, elég ha ezt csak a legfelsőbb vezetés tudja. A Rend csak a legalacsonyabb szintekre enged be kívülállókat, őket általában a szabadkőművesek legmagasabb szintjeiről válogatják ki. A magasabb szintekre csak az illuminátus családok tagjai kerülhetnek. Ez gyakorlatilag 13 családot jelent (a kiválasztott családok száma nem véletlen, a 13 a boszorkánysággal és a sátánizmussal összefüggő szám, a szimbolika és a számmisztika pedig nagyon fontos a szabadkőművességben, de eről majd később). Ezek mellett léteznek még más, oldalági családok, de őket nem tartják olyan nagy becsben, és soha nem tölthetnek be a Rendben vezető pozíciót. Mára kialakult egy lista, amin valószínűleg az a 13 kiválasztott család szerepel, akiknek gyakorlatilag a kezükben van a világ (gazdasági és politikai) sorsa. Az illuminátuosokat alkotó 13 család:

Astor
Bundy
Collins
DuPont
Freeman
Kennedy
Li
Onassis
Rockefeller
Rotschild
Russel
Van Duyn
Meroving

Ezek a családok általában egymással kötnek házasságot, így biztosítva, hogy az illuminátus vérvonal tiszta marad. Természetesen a családok között időnként kitörnek ellentétek, aminek súlyosabb következményei is lehetnek (például a Kennedy család leamortizálása).

Beszéljünk kicsit a gazdasági hatalomról. A fenti családok neveit végigolvasva, gondolom már senkinek sincs kétsége abban, hogy nagyon komoly gazdasági hatalom összpontosul a családok kezeiben. Jelenlegi hatalmukat többek között arra is felhasználják, hogy a jövőbeli hatalmukat bebiztosítsák. Erre egy példa az energiaszektor. Mindenki tudja, hogy a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) egy idő után ki fognak fogyni. Jelenleg úgy néz ki, hogy az atomenergia egy nagyon jó megoldásnak tűnik. Tudják ezt ők is, ezért van a világ uránkészleteinek 80%-a a Rotschildok tulajdonában. Így biztosítják be, hogy mindig meglegyen a hatalmuk és az erőforrásaik a tervük véghezviteléhez.

Ami eddig elhangzott, nem különbözik sokban egy szokásos összeesküvés elmélettől, és valószínűleg a kedves olvasó sem talál benne nagyon olyat, ami mély felháborodást váltana ki gyermeki lelkében. Hamarosan azonban rátérünk a sötétebb ösvényekre, mint a sátánizmus és az új világrend, előtte azonban menjünk vissza egy kicsit az időben, és nézzük meg, hogyan is indult maga a mozgalom.

 

A Rend alakulásáról

 

Az első tény az Illuminátus Rend létezéséről 1776-ra datálható. Ekkor élt és működött egy bizonyos Adam Weishaupt (1748-1811). Ő egy kikeresztelkedett zsidó családból származott, fiatal korában jezsuita szerzetesnek készült. Diákévei alatt keveredett a szabadkőművességbe, és 1776-ban május elsején hivatalosan is megalapította az Illuminátus Rendet. Valószínűleg maga a Rend ekkor már létezett egy ideje, és Weishaupt nem is a legmagasabb vezetője volt, de valamiért úgy érezték, hogy láthatóan is meg kell jelenniük a történelem porondján. A Rend nagyon gyorsan magába olvaszotta a szabadkőművesség vezetőit, így gyakorlatilag hierarchikusan fölé került. A szervezet rögtön el is kezdett dolgozni (vagy már dolgozott egy ideje és most folytatták) a tervükön az új világrendről. (Magáról az új világrendől valószínűleg a következő cikk fog szólni, hiszen elég bonyolult ahhoz, hogy külön posztot érdemeljen.) Mikor elkészült a tervük, összefoglalták a “Protocols of the Elders of Zion” nevű dokumentumba. A Rend ravaszsága már itt is meglátszott, hiszen az egész dokumentum úgy volt megírva és megfogalmazva, hogy ha véletlenül kikerül vagy kudarcot vall, az egész felelősséget a zsidóságra lehessen hárítani (ami egyébként azért is érdekes, mert a Rend vezetői többnyire maguk is zsidó származásúak voltak). Ez meg is történt, hiszen (ahogy Bill Schnoebelen fogalmaz) Isten keze beleszólt az ördögi tervbe. A Rend egyik hírvivőjét ugyanis egy küldetése közben villámcsapás érte, és a holttest mellett illetéktelenek megtalálták a dokumentumot. Ezek után a Rend több tagját bebörtönözték vagy kivégezték, magát a Rendet pedig betiltották. Ennek hatására alakult ki az a szokás, hogy az akciókat fedőszervezeteken keresztül viszik véghez. Maga Weishaupt elkerülte a letartóztatást, és még egy ideig beszélt az Illuminátus Rendről, amíg egy szép napon valakik meg nem gyilkolták. Lehet tippelni, kik voltak. Ezek után az Illuminátus Rend soha többé nem bukkant fel nyíltan és szervezett formában a történelemben. Természetesen ennek ellenére végig jelen voltak, de már nem gonosz bácsiként, hanem jóságos üzletemberekként, akiknek a felszínen semmi közük sem volt az éppen aktuális háborúkhoz vagy katasztrófákhoz.

 

Az új világrend

 

Az illuminátusok által megálmodott új világrend hét pontban foglalható össze:

 

1. minden fennálló kormányzat megdöntése

2. a magántulajdon eltörlése

3. az öröklés megszüntetése

4. a patriotizmus felszámolása

5. a vallás megszüntetése

6. a házasság eltörlése

7. egy világkormány létrehozása

 

Magyarul gyakorlatilag az a céljuk, hogy az egész világ felett egy olyan kormány álljon, aminek semmi különösebb kihívást nem jelent a teljes közönyben élő zombi emberek irányítása. Ezeknek az embereknek nincsen nemzeti öntudatuk, se vallási, érzelmi vagy tárgyi kötődésük. A szexualitás is csak örömforrás, mindenki azzal csinálja, akivel csak akarja. Ezt tartják az ember ősi, természetes állapotának, amihez vissza kell térni (Vö. a szabadkőműves és feltehetőleg illuminátus Rousseau). Az embert ettől a csodálatos állapotából nem más mozdította ki, mint az egyház és a vallás, ezért harcolnak az illuminátusok olyan keményen a vallásosság ellen. Ameddig lesznek olyan emberek, akik a hagyományos keresztény életforma szerint élnek, addig ők nem járhatnak sikerrel. Ennek ellenére az Egyház (legalábbis a Római Katolikus Egyház) nagyon sok ponton összefonódott a szabadkőművességgel és az illuminátusokkal, elsősorban a jezsuita renden keresztül (emlékezzünk, Adam Weishaupt, az illuminátusok alapítója is jezsuita tanonc korában került kapcsolatba a szabadkőművességgel). A cikksorozatnak talán rászentelem majd egy részét az Egyház és a Rend közötti kapcsolatra, hiszen ez is nagyon érdekes.

A fentieket olvasva azt hiszem mindenki érti, hogy a 18. században miért tartóztatták le egyből az illuminátusok ismert tagjait, hiszen a mindenkori kormányzatnak már az első ponthoz volt egy-két szava. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon e felé halad-e a világ. A mai társadalomban hányan vallásosak aktívan? Hány emberről mondható el, hogy igazán nemzeti érzelmű? Hány pár köt tartós házasságot? Véleményem szerint egyre kevesebb. Hogy ez tényleg az illuminátusok ténykedésének köszönhető-e, annak eldöntését a cikksorozat végén az olvasóra bízom, most csak arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el azon, hogy a 18. század óta mely pontokon haladtunk közelebb ezekhez a célokhoz.

Az új világrend pontjait olvasva gondolom sok embernek feltűnt a kommunizmussal mutatott hasnolósága is. Bizony, jó eséllyel mondhatjuk, hogy a marxi kommunizmus az illuminátus új világrend egyik formája volt. Hogy aztán a megvalósult formája, a Szovjetunió vagy a többi kommunista állam tényleg az illuminátusok műve volt-e, azt nem lehet pontosan tudni. Már csak azért sem biztos, hogy az volt, mert Hitler és a Harmadik Birodalom minden valószínűség szerint kapcsolatban állt az Illuminátus Renddel, és Hitler maga is a Rend sátánista egyházának magas szintű boszorkánymestere volt, innen az érdeklődése az okkult tudományok felé. Azonban a világégések kapcsán meg kell említenünk a Rend tervét is, mellyel a céljait el akarta érni. Az illuminátusok úgy gondolták, hogy az új világrend csak a káoszból születhet, ezért szörnyű pusztítást kell véghezvinni a Földön, amely után megszülethet egy új, szebb világ, amiben véghez tudják vinni a tervüket. Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy mekkora szerepük volt a világháborúk kirobbantásában. Akik az összeesküvés elméletekre fogékonyabbak, könnyen elhiszik azt a verziót, hogy az összes szereplőt háttérből az illuminátusok mozgatták, még ha ők nem is tudtak arról, hogy éppen olyan bábok, mint az ellenségeik. Akár így volt, akár nem, tény, hogy a két világháború nagyon jó helyzetbe juttatta az Illuminátus Rendet mind anyagilag, mind politikailag, mind a céljaik eléréséért folytatott küzdelemben, hiszen a hadiipart birtokló illuminátus üzletemberek dőzsöltek a pénzben, a régi nagy uralkodóházak nagyjából mindenhol eltűntek vagy háttérbe szorultak, ráadásul az embereknek minden vágya egy világméretű szervezet volt, ami garantálja számukra a békét.

 

A háborúk után

 

Nem sokkal a Második Világháború vége után alakult meg az ENSZ. Az ENSZ gyakorlatilag egy prototípusa az illuminátusok által kitalált világkormánynak. Az ENSZ és az illuminátusok között több kapcsolat is van, például az ENSZ New York-i székházához is a Rockefellerek ajándékozták a területet. Gyakorlatilag az ENSZ önmagában nem sok mindent csinál vagy legalábbis nem úgy tűnik. Ugyanis az ENSZ-nek is van két nagyon fontos szerepe. Mégpedig az életkörülmények kiegyenlítése és egyfajta világrendőrségi szerep ellátása. Gondoljuk csak el a rengeteg adományozást, segélyezést és támogatást, amit a fejlődő országoknak nyújtanak. Az új világrendben nem lehetnek gazdag és szegény országok, mert az a rend felborulásához vezetne. Így az Illuminátus Rend egyik fontos célja a fejlődő országokat nagyjából egy szintre hozni a fejlett országokkal. A másik fontos szerep az eddig kialakult rend fenntartása. Ahol kitör valami csetepaté, rögtön megjelennek a kék sapkás ENSZ békefenntartók, és a béke nevében belezúzzák a földbe azt, aki rosszalkodott. Ezek mellett folyamatosan jelennek meg az országokat magukba integráló nemzetközi szervezetek, például az EU vagy az Afrikai Egyesült Államok, amit Bill Clinton erőltetett nagyon, de végül nem sikerült neki véghez vinni. Egy idő után már csak kontinenskormányok lesznek, és aztán azokat is egyesíteni lehet egy nagy világkormány alá. Az ENSZ azonban csak a legnagyobb háború utáni illuminátus szervezet, de messze nem a leghatalmasabb.

A fontosabb illuminátus hatalmi csoportosulások közül az egyik legjelentősebb a Bilderberger Csoport. Ezt a csoportot először 1954. május 29. és 31. között hívták össze az oosterbrecki Hôtel Bilderbergben (innen a nevük). A Bilderbergerek évente egyszer üléseznek, tagjai a világ legjelentősebb pénzügyi és médiamoguljai, illetve a leghatalmasabb politikusai. Az éves ülésükön gyakorlatilag azt beszélik meg, hogy mi történjen a világban a következő egy év során. Természetesen időnként közbejönnek dolgok, de úgy általánosságban lezsírozzák, hogy ki mit fog csinálni, mit fog mondani, az újságok ezt hogyan fogják tálalni és persze mindehhez a pénz honnan fog jönni. Ismétlem, ezek csak feltételezések, az is lehet, hogy a feleségeik nemi életét beszélik ki odabent az urak, mindenesetre mindig nagy titkolózás övezi a találkozót, a legjelentősebb médiumok gyakran be se számolnak róla.

Egy másik fontos hatalmi csoportosulás a The Trilateral Commission, avagy a Háromoldalú Bizottság. Ezt maga David Rockefeller hívta életre azt gondolván, hogy az ENSZ túl lassan éri el az illuminátusok által megálmodott világkormány megvalósulását, és a cél érdekében egy szorosabb kapcsolatot létesítsen a világ vezető gazdasági és ipari szakemberei között. A Bilderberger csoporttal ellentétben, itt a meghívás nem egy alkalomra szólt, hanem aki belépett, az örökös tagságot nyert a bizottságba. A Trilateral Comission komoly eredményeket tudott elérni a világpolitikába való bekerüléssel, többek között Jimmy Carter, az Egyesült Államok 39. elnöke is tőlük származott, majd hatalomra kerülésekor 26 bizottsági tagot juttatott zsíros hatalmi állásokba. Ez még nem minden. Az 1980-as választások után Carter felfedte, hogy az ellenfelei, John Anderson és idősebb George Bush (lehet tippelni, hogy a fiatalabb akkor kapcsolatban áll-e a Bizottsággal és azáltal a Renddel) szintén bizottsági tagok voltak.

A politika kapcsán fontos megemlíteni azt is, hogy hogyan juttatják az ő embereiket a megfelelő székekbe. Nem kell itt semmi elvont, rossz dologra gondolni. A nyugati demokráciákban tény, hogy az fog megnyerni egy választást, akinek nagyobb a kampányköltségvetése. Így csak annyi a teendő, hogy jól meg kell szponzorálni azt a jelöltet, aki közelebb áll az illumintátus célokhoz. No persze a finanszírozás is ügyesen megy. Ne keressük az MSZP számláján az “Adomány az Illuminátus Rendtől” rovatot. Természetesen mindig több cégen és adományozón keresztül kerül a pénz a megfelelő helyre, és akkor is csak valamelyik illuminátus fedőszervezettel lehet kapcsolatba hozni az illetőt. Ekkor halljuk mindig, hogy “XY-t a szcientológia szponzorálja” vagy “XZ szabadkőműves, onnan van annyi pénze”.

 

Az amerikai egydolláros

 

Gondolom sokatok érdekesnek találja a fenti történeteket, de szeretnétek valami konkrétabb dolgot is, ami valamilyen szinten bizonyítja az Illuminátus Rend létezését és a politikával való összefonódását. Nos van egy óriási szerencsénk. A szabadkőművesek és az illuminátosok nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a különféle szimbólumaiknak, és előszeretettel rejtik el mindenen, amihez csak hozzáérnek. Az egyik legérdekesebb ilyen dolog az amerikai egydolláros.

A pénz hátulja érdekel minket elősorban, amin az Egyesült Államok pecsétjének két oldala látható. Ezen belül is a bal oldali az, amivel most foglalkozni fogunk.

A képen egy befejezetlen piramis látható, ami felett egy háromszögbe zárt szem ragyog. A piramis körül két felirat olvasható. “Annuit Cœptis“ és “NOVUS ORDO SECLORUM“, a piramis alján pedig római számokkal az 1776-os szám található. Az Egyesült Államok hivatalos értelmezése szerint a befejezetlen piramis azt jelképezi, hogy az ország még messze nem tökéletes, míg a felkelő nap (figyelem, a hivatalos magyarázat nem vesz tudomást arról, hogy van benne egy bazi nagy szem!) egy új ország születését jelenti. Az első idézetet úgy fordítják, hogy “He (God) has favored our undertakings.”, avagy “Az Úr megáldotta a vállalkozásunkat [itt nem üzleti vállalkozást kell érteni, hanem azt a tényt, hogy belefogtak vmibe, ti. egy új ország alapításába]“, míg a másodikat “A new order of the ages” -nek, azaz “A korok új rendjének” fordítják. Az 1776-os évszámot pedig a Függetlenségi Nyilatkozat miatt írták oda.

A magyarázat elég hihető, de néhány plusz információ átgondolásával rájöhetünk, hogy túl sok véletlennek kellett egybeesni ahhoz, hogy ez valóban csak erről szóljon. Először is ott van maga a piramis a felette lebegő szemmel. Ez a szimbólum nagyon sok helyen megtalálható. Maga a háromszögbe zárt szem a kereszténységben a Szentháromság-Egy Isten elv legelterjedtebb jelképezése. Azonban ez a szimbólum sokkal ősibb ennél, az ókori Egyiptomban egy alvilági szimbólum volt (Horus szeme), és a sátánizmuson keresztül került a szabadkőművességbe és onnan az Illuminátusok Rendjébe, akik tökéletes szimbólumot találtak benne, hiszen a Rend szerkezete is ehhez hasonlít, a tetején magával Luciferrel, de erről majd a sátánizmus és a Rend szerkezete kapcsán még beszélünk. Maga az Annuit Coeptis kifejezés is érdekes ( A Korok új rendjéhez gondolom nem kell kommentárt fűznöm). Ebben ugyanis nem szerepel az Isten szó, valójában csak annyi, hogy “megáldja a vállalkozásunkat”. Hogy ki? Ő. Ő lehet Isten is, de akár Lucifer, az ördög, az Illuminátusok istene is. Amikor eredetileg tervezték ezt a pecsétet, a tervező a “Deo Favente.“ feliratot akarta rárakni, ami hasonlót jelent, de a következő magyarázattal utasították el: Rakja inkább az Annuit Coeptis feliratot, mert abban 13 betű található. Emlékszünk még arra, hogy a tizenhármas szám mennyire fontos szimbólum a sátánizmusban és a boszorkányságban? Hogy az illuminátusok 13 családból kerülnek ki? Nos a képen látható piramisnak is pontosan 13 emelete van. Az 1776-os szám is érdekes. Ugyanis ekkor nem csak a Függetlenségi Nyilatkozat került kiadásra, hanem ez év május elsején alakult meg az Illuminátusok Rendje is. Azaz nem csak egy új ország indult akkor, hanem “A korok új rendje”, az illuminátus új világrend is. Ez a sok tény véletlen egybeesés? Meglehet, mindenesetre gyanús.

 

www.grundaktiv.hu