Joe energia cella

2012.09.18 14:56

Egy ausztráliai férfi, akit röviden csak Joe X-nek hívnak, egy vízenergia cellát szerkesztett, amely "üzemanyagként" kizárólag vizet használ és lényegesen több energiát fejleszt, mint a benzin. Eredetileg autókhoz volt kitalálva, de majdnem minden motorban lehet használni, amely benzint éget, úgy mint motorbicikli, kiakasztós csónakmotor, fűnyíró, hordozható áramfejlesztő stb.

Az energiacella egyedül szolgáltatja az energiát, ami a motor üzemeltetéséhez kell. Miután az energiacella megfelelően feltöltődött, az üzemanyag-vezeték teljesen elzárható.

Az a motor, ami a Joe cellával működik, nem képez kipufogógázokat és nem fűti a környezetet, mivel nincs kipufogási melléktermék, nincs szükség az egész kipufogógáz kezelő berendezésre. Mivel a motor hidegen jár, a hűtő rendszerre sincs szükség, azonban a motorblokkot körülvevő vízköpenyben levő víznek lehetséges, hogy jelentős szerepe van a jelenség létrejöttében.

Érdekes, hogy az energiacella működés közben nem fogyasztja el a vizet a cellából. A víz katalizátorként működik a környező atmoszférából a motorba történő energia transzportálásánál, de nem fogy el a működés alatt. Úgy látszik, hogy a motor az összeroppanás, vagyis a vákuum elvén működik.

Ezt az elvet használják a feltalálók szabadalmaikban, pl. Viktor Schauberger, John Keeley és mások.

A következő megfigyeléseket tehetjük a vákuummal kapcsolatban:

    Az energia egy összehúzódó erőt képvisel a robbanás kiterjedő energiájával szemben.
    Vákuumnál a környezeti hőmérséklet csökken, ahelyett hogy nőne az anomália pontig, ami a víznél 4 °C.
    Súrlódás és ellenállás hiánya.
    Ha elég gyorsan mozog a katalizáló anyag (víz vagy levegő), a gravitáció megszűnik és a motor vagy a vákuum energia berendezés lebegni fog.
    Az energiakeltő cella elég energiát produkál az önfenntartáshoz és folyamatosan működhet.
    Nincsen kipufogótermék.
    A vákuum előállításához diamágneses anyagok szükségesek. A diamágneses anyagok a mágneses anyagokkal ellentétesen működnek. Például egy mágneses anyag a mágneses erővonalakkal párhuzamosan áll be, míg a diamágneses anyag (pl. réz) erre merőlegesen fog elhelyezkedni.

A Joe energiacella egyszerű, könnyen beszerezhető anyagokból áll: rozsdamentes acélból, gumiból és vízből. Bárki, aki gondos és pontosan követi a szerkesztési előírásokat és beszabályozást, megépítheti ezt a cellát.

Bevezetés

Az első dolog, amit meg kell értenünk a Joe energia cellával kapcsolatban az, hogy a hagyományos fizikai szabályokkal és elképzelésekkel nem lehet megmagyarázni a működését. Teljesen új módon kell gondolkodni, nem kell megriadni olyan dolgoktól, amelyek a megszokott fizikai szabályokkal ellentétesen működnek. Lényegében Joe kitalált egy egyedülálló módszert az Orgon energia megzabolázására. A Joe energia cella NEM egy hidrogén üzemanyagcella. Ez egy Orgon energia akkumulátor, amelyben a víz az, ami az Orgont magába gyűjti és lehetővé teszi a motorba való juttatását.Ez egy víz üzemanyag cella?

Nem. Ez az berendezés nem bontja a vizet sem nagyfeszültséggel sem bármilyen más módszerrel. A víz nem fogy el a Joe cellából úgy, mint a víz üzemanyag cellából.

 

Ez egy hidrogén üzemanyag cella?

Nem. Ezt gondoltam először, amikor a Joe cellával találkoztam, de Joe cellája egy sokkal nagyobb energiaforrásból táplálkozik. Wilhelm Reich ezt az energiát Orgon energiának hívta. Joe cellája azonban képes hidrogént fejleszteni némi átalakítás árán, és így használható hidrogén üzemanyag cellaként. Az Orgon energiát a környezetben levő floroplazmából lehet kivonni, amely az Éternek a része. A XIX. század végén és a XX. század elején olyan híres személyek, mint pl. Nikola Tesla, Lord Kelvin, James Clerk Maxwell, és Carl Von Reichenbach Báró mind meg voltak győződve az éter létezéséről.

 

A három gáz

Joe cellája képes három különböző "gázt" előállítani a kialakításától függően (a beállítás szót használja itt a cikkíró. A ford.). A beállítás különbözőképpen módosítható:

 1. Az akkumulátor polaritásának a megváltoztatásával
 2. Az akkumulátor csatlakozópontjaink áthelyezésével más lemezekre
 3. A lemezek följebb vagy lejjebb helyezése a töltő fürdőben, vagy
 4. Különböző helyről való víz használatával, de még más megoldás is lehetséges

A videókon Joe 12 V-os autó akkumulátorral működteti a készülékét. A bekapcsolás után gyorsan, mintegy 30 másodpercen belül buborékok kezdenek leválni a cella elektródjairól. Egy barna uszadék keletkezik a folyadék tetején, amiben az apró gázbuborékok egy része összegyűlik és nagyobb buborékokká egyesül. A gáz meggyújtásával szemléltethetjük a barna lepedékben megrekedt gáz robbanó hatását. Különböző gázok különbözőképpen reagálnak a lángra, amit a következőkben tárgyalunk:

 1. A hidrogén gáz nagyon kis buborék formájában keletkezik és meggyújtva sárgás lánggal ég. A robbanás hangja a riasztópisztoly hangjához hasonlít.
 2. Némi módosítás után a cella egy másfajta gázt, un. Brown gázt produkál, ami meggyújtva rövid, hangos durranással ég el, de nem produkál sárga lángot vagy a fülben csengést.
 3. A harmadik típusú gáz szolgáltatja a legnagyobb energiát. Meggyújtva a robbanás sokkal hangosabb és tartós fülcsengést okoz. Ezt a gázt használja Joe az autók motorjában, amely az Orgon energiájának nagy részét magába szívta és azt a motorban leadja.

A második és harmadik gáz szokatlan tulajdonsága az, hogy meggyújtva a keletkezett energia a dobhártyát nem befelé nyomja, mint egy hagyományos robbanás, hanem mintegy összeomolva kifelé mozdítja el. Ez egy érdekes gondolkodásra késztető esemény. A hagyományos fizikában hozzászoktunk az energia kiáramlásához. Robbanáskor az energia és hő kifelé áramlik az azt körülvevő térbe. Ez az exotermikus vagy hőkeltő folyamat. Jelen esetben vákuumról beszélünk, ami viszont egy endotermikus vagy hőelnyelő folyamat, ahol az energia gyorsan összesűrűsödik és a környezet hőmérséklete csökken. Ez pontosan az a hatás, amit Viktor Shauberger az osztrák erdész és természetkutató feltaláló megfigyelt, amikor vizet örvényszerű spirális pályára kényszerített. Ekkor a víz hőmérséklete csökkent.

Barry Hilton a könyvében úgy írja, hogy a harmadik gáz egy speciális hidrogén gáz, amely sok Orgont tartalmaz. Alex Schiffer szerint a gáz képes a motorblokk anyagát feltölteni és azon áthaladni, amit a karburátoron átszáguldó levegő magával visz a robbanótérbe. Alex úgy gondolja, hogy a motorblokkban levő víznek jelentős szerepe van az Orgon hasznosításában.

Természetesen ez csak spekuláció, de mind a kettőjük megfigyelése megegyezik a tapasztaltakkal. Például a teljesen alumíniumból készült motorok egy-két óra alatt hozzáidomulnak a Joe cellához, míg a vasból készülteknek egy hét vagy több is kell, amíg megszokják a cellát. Mivel az alumínium porózusabb, mint a vas, valószínűleg az Orgon / hidrogén gáz könnyebben áthatol az alumíniumon. Alex szerint a víz a motorblokkban a négy ősi elem része, így nem csoda, hogy az éter kötődik hozzá. (Korai filozófusok úgy gondolták, hogy a világmindenség négy elemből áll: vízből, levegőből, földből és tűzből).

Egy másik megfigyelés szintén alátámasztja a fentieket. A cella kimenete az autó karburátorának egy ledugózott részére csatlakozik. Ez azt jelenti, hogy nincs fizikailag átjárható összeköttetés a cella és a karburátor belseje vagy a szívócső belseje között. Igen, ez a mondat meghökkentő, de igaz. Nincs semmiféle csatorna a cella kimenete és a motor vagy szívócső belseje között. A cella mégis működik! A logika azt diktálja, hogy a gáz ÁT kell hogy haladjon a karburátor falán, hogy bejusson a motorba. Mivel a hidrogén a legkönnyebb elem (csak egy protont tartalmaz) elképzelhető, hogy ez történik. Wilhelm Reich megfigyelése szerint az Orgon áthatol a fémeken, amelyek először vonzzák, utána pdig eltaszítják azt.

 

A cella felépítése

Két fajta cella létezik: Savas és lúgos

Alex Schiffer írja, hogy két fajta cellát lehet készíteni, savas vagy lúgos típust. El kell határozni, melyik típust építed meg, mert nem lehet a két cella anyagait összekeverni. Az "Experimenter's Guide to The Joe Cell" című könyvében közli az anyagok listáját, azaz hogy melyik cella milyen anyagokat kíván. Alex előnyben részesíti a savas cellát.


Az első Prototípusok

Joe arra a következtetésre jutott, hogy két különálló cellával érheti el a legjobb eredményt. A kisebb energia cella az autóban működik, míg a nagyobbik a garázsában tölti a vizet.

A következőkben a kis, avagy autó energia cellával és a nagyobbik töltő (szaporító) cellával foglalkozunk. Mind a kettő ugyanazon az elven működik. Egyszerűen fogalmazva az egyik kisebb, a másik nagyobb. A jobb érthetőség kedvéért először egy kísérleti üvegcella megépítését javasoljuk. Amikor ennek a megépítésével gyakorlatot szereztünk, megépíthetjük az igazi cellákat is. Kezdjük először az autó cellával.

Az autó cella

Az autóba kerülő cella sokkal kisebb, mint a töltő cella. A méretek nem kritikusak, az autó cellához egy 4 vagy 5 inch (10-12 cm) belső átmérőjű rozsdamentes csövet használjunk. Az üveg vagy műanyag cellához 6 inch-es (15 cm-es) cső is megfelelő. Nagyobb méretek is megfelelők, de valószínűleg nem szükségesek. A tartály anyaga lehet üveg, átlátszó akril vagy rozsdamentes anyag. Itt mi a rozsdamentes anyaggal foglalkozunk, mert ennek a szilárdsága előnyös az autóba való beépítésnél.

 

A mágnesezhetőség megállapítása

Minden rozsdamentes anyag, ami a cellával összeköttetésben van, beleértve a csavarokat, alátétet és anyákat, a lehető legkevésbé legyen mágnesezhető. Minden anyagot ellenőrizni kell, például egy erős mágnessel (neodium vagy ritka földfém mágnessel). Az egyik módszer szerint egy kis borsónyi mágnest ráragasztunk egy cérnaszálra és a vizsgálandó anyag közelébe visszük. A mágnesnek nem szabad az anyaghoz ragadnia. Amikor rozsdamentes anyagot keresünk, lehetőleg élelmiszeripari minőségű anyagot válasszunk (316L az általános). Erős mágneseknél mindig lesz egy kis vonzóerő, de azt az anyagot válasszuk, ahol a legkisebb a vonzóerő.

A lemezek elkészítése

A rozsdamentes tartályt anódnak is hívhatjuk és az akkumulátor pozitív kivezetése van rákötve. Az autó cellában 3 vagy 4 cső van, amiket Joe lemezeknek hív, az átmérőlyük 1"-2"-3" és 4" (2,5 cm - 5 cm - 7,5 cm és 10 cm), amelyek koncentrikusan egymásba vannak helyezve, és végül az anódedénybe helyezkednek el. A csöveket kis gumi vagy ebonit, illetve teflon szigetelő darabkák választják el egymástól mintegy 120 fokra elhelyezve egymástól, mind a két végükön a csövek közé szorítva. Így kettős szerepet játszanak: egyrészt távtartók, másrészt elszigetelik egymástól a lemezeket. Nagyon fontos, hogy a lemezek teteje teljesen egy síkban legyen, különben a cella nem fog megfelelően működni!

 

Dolgozz tisztán

Miután minden rozsdamentes anyagot megfelelő méretre vágtál, fontos, hogy összeszerelés előtt le legyen tisztítva ecetsav és elsődleges víz keverékével. Csak tiszta kézzel dolgozz! Fényesítsd ki a rozsdamentes anyagot, mielőtt az ecetes keverékkel megtisztítod. A tisztaság elengedhetetlen a cella működéséhez!

A rozsdamentes csavar

Az autó cella középső 1"-es (2,5 cm-es) csövébe alulról egy rozsdamentes csavar van beszorítva. Ez egy olyan hatszög fejű csavar, amit be lehet préselni a csőbe, hogy ott szilárdan megálljon. A csavar átmérője 1/2" (1,25 cm) a hossza 4-5" (10-12 cm) lehet. Az anyaga lehetőleg 316L anyagú legyen. Itt is fontos a mágnes próba elvégzése. Az egy inch-es (2,5 cm-es) cső a beszorított csavarral a katód, mert az autó negatív kivezetése (test) lesz ide kötve. Az energiacella alját ki kell fúrni, hogy a csavar átnyúlhasson rajta és egy gumi vagy teflon szigetelő gyűrűt kell beletenni, hogy a csavar ne érintkezhessen fémesen a tartály aljával.

A csavar két oldalára rozsdamentes alátétet és anyákat kell tenni a szigetelő alátétek fölé, hogy az szivárgásmentesen rögzítve legyen. A cellát az aljából kinyúló csavarral lehet aztán az autó karosszériájához rögzíteni megfelelő gumi alátéten keresztül, mert vigyázni kell, hogy a cella külseje ne érintkezhessen a karosszériával.

A rozsdamentes lemezcsomag hossza a cellán belül a lemezek számától függ. Alex Schiffer úgy találta, hogy a csövek hossza akkor optimális, amikor az a cella "magátmérőjéhez" van hangolva. Leegyszerűsítve a 3 csöves cellához 7" (17,5 cm) hosszú, a 4 csöveshez 8"-es (20 cm-es) csöveket érdemes használni. Az anód tartály kb. 2"-el (5 cm-el) magasabb kell legyen, mint a belső elektródák, így marad hely az alátéteknek és az anyának a tartályban.

Fontos, hogy a belső lemezek pontosan egyforma hosszúak legyenek! A 2", 3', 4" (5 cm, 7,5 cm, 10 cm) átmérőjű csövek nincsenek bekötve az akkumulátor áramkörébe, de kritikus funkciójuk van a működés szempontjából. Joe semleges lemezeknek hívja őket. A cella katódja a középső elektróda, az autó karosszériájához van kötve, az anód, a cella külseje egy alumínium csövön keresztül a karburátorhoz csatlakozik és az akkumulátor pozitív kivezetése is ide kötődik. Az 1"-es (2,5 cm-es) alumínium cső a cella kúpos tetejéhez csatlakozik.

Az anód tartály

Az elektródacsomag a rozsdamentes anód tartályban helyezkedik el. A csöveket az a rozsdamentes csavar tartja, amely átmegy a tartály alján és az egész berendezést a karosszériához rögzíti. A tartályt egy kúpos fedő takarja. Az anyaga lehet alumínium vagy rozsdamentes acél.

A kereskedelemben kapható csőszűkítő 5"-ről (12,5 cm-ről) 1"-re (2,5 cm-re) vagy 6"-ről (15 cm-ről) 1"-re (2,5 cm-re) tökéletesen megfelel. A kúp szöge legalább 45 fok legyen, de Alex Shiffer szerint 52-54 fok jobban megfelel. A kúp csúcsára egy 1"-es (2,5 cm-es) kompressziós könyököt lehet hegeszteni, amelyhez csatalakozik az 1"-es (2,5 cm-es) alumínium cső. Ez utóbbit belülről ki kell polírozni, mert az Orgon úgy viselkedik, mintha fény lenne. Az alumínium cső enyhén emelkedik a karburátorig, a vízszintes elhelyezés még megfelel, de semmiképpen nem hajolhat lefelé, mert az Orgon nem halad lefelé. Szeret fölfelé menni, nem lefelé.

Az alumínium cső vége nem csatlakozik elektromosan a karburátor vakdugójához, hanem egy 4" (10 cm) hosszú gumi vagy neoprén csőbe csatlakozik, és az kötődik a karburátorhoz. Az alumínium csőre csatlakozik az áram az akkumulátorból a gyújtáskapcsoló után. A csatlakozásra megfelel egy csőbilincs is. Az esetleges zárlat elkerülése érdekében egy 5 A-es biztosítékot kössünk az áramkörbe. A további biztonság érdekében a csövet tekerjük be szigetelőszalaggal vagy húzzuk be egy szigetelő csőbe. Ne felejtsük el, hogy a tartály 12 V-os feszültség alatt van működés alatt, így vigyázni kell, hogy semmilyen része ne érintkezhessen az autó alkatrészeivel.

 

Töltött víz

Ahhoz, hogy a cella működni tudjon, meg kell tölteni "töltött vízzel", amit a töltő tartályból, vagy a kísérleti cellából nyerünk. Ez a módszer egyszerűbb, mintha az autó celláját használnánk a töltött víz előállítására. Ha beleöntjük az autó cellájába a töltött vizet, ami a cella működéséhez szükséges, akkor nem kell a cellával előálltatni a töltött vizet. Amikor az autó cella megfelelően előkészített és megszokta a környezetét, elkezdi a megfelelő gázt kelteni, amikor a gyújtás be van kapcsolva. Alex úgy találta, hogy 1 A az az ideális áramfelvétel, aminél a cella jól működik A sok balul sikerült kísérlet eredménye az, hogy először fel kell a vizet tölteni, majd szűrőpapíron (kávészűrőn) keresztül a cellába tölteni.

Néhány szó a vízről

A víz minősége, amiből a töltött víz lesz, nagyon fontos! Viktor Schauberger szerint a víz egy "élő" anyag. Számos energiaszinten lehet, amit nem lehet szemmel észlelni. Az a víz, amit a konyhában a vízcsapból veszünk, a palackozott víz vagy a desztillált víz ebből a szempontból "halott" víz. Alex Schiffer azt javasolja, hogy az "elsődleges vizet" egy tiszta hegyi forrásból szerezzük. Schauberger mindig azt állította, hogy a víz addig nem kész használatra, amíg a föld belseje előbb megfelelőképpen nem "ápolta". Amikor kész, természetes úton kiemelkedik a földből és forrásként jelenik meg a felszínen.

Ilyen vízzel kell feltölteni a cellát, mielőtt elszennyeződne vagy csövön lenne átfolyatva, ami megölné az életadó energiákat benne. Ha nem juthatsz forrásvízhez, az eredeti állapot egy részét vissza lehet hozni, ha a vizet örvényszerű mozgásra késztetjük, ezáltal a környezetében levő Orgont magába szívja a vákuum révén. A másik eljárásban olyan anyagokat kell a vízhez adni, amely fokozza az energiáját.

 

A szaporító cella

A megfelelő szaporító cellán egy kis feszültség mérhető akkor is, ha nincs az akkumulátorhoz kötve. Mivel az ilyen cella egy Orgon akkumulátor, Orgon gyűlik össze benne. Miután egy bizonyos telítési pontot elért, az Orgonnak már nincs hely benne, így az elektromossággá alakul és feszültségkülönbségként mutatkozok a cellán. Azonban a feszültség nem marad meg örökké, idővel lassan megszűnik. Ez megelőzhető, ha minden nap egy perces feljavító töltést alkalmazunk, ez elég ahhoz, hogy a cella szaporítson és a víz kész legyen a használatra. Az autó cella megtartja töltött állapotát egészen addig, amíg valami vagy valaki ki nem süti.

Azonkívül, hogy az autó cella a töltött vizet tartalmazza, anódként is szerepel. Feszültséget rákötve szaporítani fog és kialakít egy teret maga körül, ami kb. 1,5 V feszültséget kelt az anód és a katód között.

 

A térhatás

Joe megpróbálta elmagyarázni a "térhatást" is. A töltött víz nem fogy el a harmadik típusú gáz előállításában, csak katalizátorként működik. A katalizátor nem vesz részt a reakcióban, csak elősegíti azt. Az előtöltött víz használatával megszüntetünk egy csomó problémát, pl. a barna uszadék képződését, ami akkor keletkezik, ha a cella kisül.

A szaporító tartály

A nagyobbik szaporító tartály állhat a garázsban, műhelyben vagy a verandán. Joe erre a célra egy rozsdamentes söröshordót használ, aminek a tetejét levágta. A hordó itt is anódként működik. A cellában levő lemezek mérete és alakja különbözik az autó celláétól. A lemezek nagy átmérőjűek és levágott tetejű kúpokhoz hasonlítanak. 9 lemezt használ az autóban lévő 3 vagy 4 helyett. A lemezek a tejszeparátor 10" (25 cm) átmérőjű rozsdamentes kúpjaiból állnak. Azonban más alakú lemezek is megfelelnek, amennyiben nem mágnesezhetőek. Élelmiszer ipari minőségű anyag vagy 316L minőségű jó eredményeket hozott Joe számára. Alex Schiffer szerint nem kell egy nagy szaporítót készíteni, egy kis kísérleti cella vagy kisebb berendezés bőven elég egy ember használatára.

 

A semleges lemezek száma

Joe gyakran említi a szalagjain, hogy több semleges lemez kevesebb áramfelvételt eredményez és több "gázt" fejleszt. Az autó cellának nem muszáj csak három lemezből állni, de mivel ez a cella nem szaporító cella, három lemez tökéletesen elegendő egy autó számára. Alex Shiffer szerint a nagyobb cella jobban magában tartja az Orgont és jobban fejleszti is, így szerinte az 5" (12,5 cm) anód tartály amely 4" (10 cm) csövet tartalmaz, jobban működik.

Cella kisülés

Joe úgy találta, hogy ha a cellát véletlenül kisütötte, mielőtt lefölözte volna a barna uszadékot, teljesen szét kellett szerelnie a cellát és kitisztítania, mielőtt újra használatba tudta venni. Ez jó sok munkát jelent. Vigyázz, hogy ez ne forduljon elő veled!

Az energiacella a következőképpen sülhet ki:

    Ha a barna uszadékot nem távolítjuk el azonnal, amint képződik.
    Ha véletlenül rövidre zárjuk az anódot és a katódot, vagy a semleges lemezeket elektromosan egymáshoz kötjük.
    Ha beletesszük az ujjunkat a tölteni való vízbe.
    Ha erős elektromos vagy mágneses mező van a cella közvetlen közelében.
    Ha engedjük, hogy nagyon negatív érzelmű vagy személyiségű emberek a cella közelébe menjenek. Ez nagyon őrülten hangzik, de így igaz. Az Orgon eme tulajdonságát Wilhelm Reich az Y faktornak nevezte. Y a te (you) angol szó kezdőbetűje.

 

A töltött víz szállítása

Miután a szaporító tartály elektródáira 30-60 másodpercre rákapcsoltuk az áramot és utána lefölöztük a barna uszadékot, a töltött víz kész az autó cellába való átvitelre. A vizet egyszerűen ki kell meríteni egy üveg edénnyel, mely lehet lombik vagy Pirex edény. Vigyázni kell, hogy az ujjunkal ne érintsük a vizet sem az edényben, sem az edényen kívül. Ezt ügyesen megcsinálhatjuk, ha az üvegedényt két ujjunkkal megfogjuk a felső pereménél és csak annyira merítjük a vízbe, hogy az ujjunk soha ne érjen a vízbe. Miután elég vizet merítettünk ki a szaporítóból a szállító üvegedénybe, annak a tartalmát egyszerűen beleöntjük az autó cellába.

Az autó cella helyének megválasztása

Ez a cella nem fog működni, ha közel kerül elektromos vagy mágneses térhez, ezért Joe csak néha tette a motortérbe. Legtöbbször az utastérben talált neki helyet. A csomagtartóban is lehet, de vigyázni kell arra, hogy az edény el legyen szigetelve a karosszériától, mert az akkumulátor pozitív pólusa van hozzákötve, az alján kitüremkedő csavar pedig a negatív pólus, amelyet a karosszériához kell fémesen kapcsolni. Azon kívül, hogy a biztosítékot kiveri, a rövidzárral még a cellát is rövidre zártuk, így elölről kezdhetjük a tisztítás és feltöltés műveletét.

 

Az autó cella motorhoz való szoktatása

Egy teljesen alumínium motorblokkhoz pár óra alatt hozzászokik a cella, az öntöttvas motorblokkal szemben, ahol 1-4 hétig is eltarthat az összeszokás. Amint a cella beszerelés megtörtént, Joe óvatosan feltölti a cellát vízzel és hagyja a motort járni, semmi mást nem változtatva rajta. Egy pár nap múlva az alapjárat magasabb lesz és a motor elkezd darabosan járni. Ez jelzi, hogy a cella elkezdett működni. Ekkor az előgyújtást egy kicsivel megnöveli annyira, hogy a motor simán járjon megint. Ezt periodikusan addig ismételgeti, amíg a cella teljesen el nem látja a feladatát, és ekkor az üzemanyag vezetéket ki lehet kötni. Ezután az autó motorja kizárólag az energia cellából táplálkozik.

A kísérleti celláról

Okosabb először egy nagy üvegedényben megépíteni az első kísérleti cellát, mert így jól látható a cella működése minden irányból. Egy nagy 5 literes széles szájú uborkás üveg megfelel a célnak.

5 rozsdamentes hengert akarunk egymásba tenni, egyforma hosszúakat és az átmérőjük 1", 2", 3", 4" és 5" (2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm és 12,5 cm). Nagyon fontos, hogy a neódium mágnes ne vonzódjon a rozsdamentes csövekhez. A csöveket szigetelő anyagból készült távtartók tartják egybe, 120 fokonként elhelyezve a csövek alján és tetején mintegy 1 "-re (0,6 cm-re) benyúlva a csövek közé, összesen 24 db. Vigyázni kell, hogy a csövek teteje mind egy síkba essen. Az üveg aljára távtartót kell tenni, amin nyugszik a lemezcsomag úgy, hogy a víz átjárhasson a lemezek között.

Nem szükséges lyukat fúrni az üveg aljába a vezetékcsatlakozásnak - ámbár lehetséges - mert közvetlenül krokodilcsipeszekkel csatlakoztathatjuk az áramot az anód és katód csövekhez. Fontos, hogy a központi katódcső aljára csatlakoztassuk az akkumulátor negatív kivezetését és a szélső cső tetejére az akku pozitív pólusát. A középső 1"-es (2,5 cm-es) elektródához egy rozsdamentes lemezcsíkból készült bilincset rögzítünk, természetesen rozsdamentes csavarral vagy szegeccsel, és a 1/4 - 1" (0,6 cm - 2,5 cm) széles lemezcsíkot átbujtatva az üveg alján levő hézagolók között felvezetjük a víz felszíne fölé a lemezcsomag széle és a külső cső között, ahol rácsatlakoztathatjuk a krokodilcsipeszt. A bilincs pontos mérete nem kritikus, de a mágnesezhetősége minden (alátét, anya, csavar, szegecs, bilincs) alkatrésznek igen.

 

 

A nyomtatáshoz kattints rám!
A 800*600-as képrnyőméretre váltáshoz kattints rám!
 

Írta: G.D.Mutch

 

Az előző oldalakon szó volt arról, hogy a Joe cella méretei kritikusak a működés szempontjából. Ezen az oldalon megtudhatod, hogyan lehet meghatározni az egyes csövek méreteit - az átmérőjüket, magasságukat, falvastagságukat - egyszerű négyzetes mátrix használatával.

A Joe cella mátrix használata

Csoportosítsál egy mátrixot az 1. ábrán látható négyzet mátrix alapján úgy, hogy minden sor, oszlop és átló értéke pl. 255 legyen.

1. ábra. Egy négyzetes mátrix

 

Lényegtelen, hogy milyen módon adod össze az oszlopokat, sorokat vagy átlókat, azok mindig 255-öt adnak ki. Ezen kívül a négy belső cella ( 51.0, 71.4, 56.1 és 76.5) összege is 255. A négy legkülső sarok összege (25.5, 86.7, 40.8 és 102) szintén 255.

A mátrix további fontos tulajdonságai a következők:

 • A lépésköz értéke 5,1
 • A kezdő érték: 25,5
 • A sor értéke: 255
 • A teljes összege: 1020
 • A lehetőségek száma: 10 (4 sor + 4 oszlop + 2 átló)
 • A belső gyűrű: 255 * 1 = 255 (középpont)
 • A külső első gyűrű értéke: 255 * 3 = 765

 

Kiegyensúlyozatlan mátrix

25.5
45.9
66.3
86.7
30.6
51.0
71.4
91.8
35.7
56.1
76.5
96.9
40.8
61.2
81.6
102

Kiegyensúlyozott mátrix

25.5
81.6
61.2
86.7
96.9
51.0
71.4
35.7
91.8
56.1
76.5
30.6
40.8
66.3
45.9
102

1. táblázat. A kiegyensúlyozatlan és a kiegyensúlyozott mátrix

 

A négyzet mátrixban általában nem használunk tizedes jegyeket, mivel a természet nem használja az egész tizedes értékekeit vagy fraktáljait. De az 1. ábrán látható mátrix konkrét értékek alapján lett meghatározva. A saválló csövek méreteit általában a külső átmérőjük alapján adják meg, melyek értéke nagyon közeli az 1. ábra értékeihez. Az volt a cél, hogy ezzel a nagy pontossággal Te is megérthesd vagy módosíthasd ezeket az értékeket. Azonban ha a térfogatokra akarnám alkalmazni a mátrixot, akkor mindenképpen egész számokat használnék. Ezen kívül azt is megtehetjük, hogy eltávolítjuk a tizedesvesszőket a mátrix értékeiből, mikor a mátrix műveleteket végezzük és visszatesszük, mikor a számításokkal végeztünk.

 

A csövek értékei

Ha a fenti értékeket egyszerű milliméter alapú koordinátarendszerben használjuk, akkor ezeket az értékeket alkalmazhatjuk az átmérőkre, hosszakra és a csővastagságokra. A Joe cellában általában négy cső van, így négy értékre van szükségünk, ezért a mátrixnak 4 * 4-esnek kell lennie. Mivel a háromdimenziós térfogat értéket is használjuk, így mindegyik értéknek az X és az Y koordinátán, valamint az átlókban is jelen kell lennie.

 

A mátrix értékeinek használata

Az 1. ábrán látható mátrix bal átlójának használatával a következő értékeket kapjuk:

 • 25,5
 • 51,0
 • 76,5
 • 102

 

Miért a bal átlót használjuk?

A háromdimenziós univerzum természetes rendje az, hogy két erő hat egymásra. A három lehetséges állapot a differenciált összegzési pont, a kiegyensúlyozott nulla pont vagy ennek a két ellentétes erőnek az egyensúly pontja lehet. Ahhoz, hogy valami létezhessen, jelen kell lennie az X síkon ugyanúgy, mint az Y síkon. Mikor ezek a két erők találkoznak és egymás összegének kombinációit alkotják, akkor létrehozzák a Z síkot. Mikor két természetes erő összeadódik, akkor az eredő energiának valahová el kell jutnia, így a Z síkban jelenik meg valamilyen szögben. Ekkor válik a kétdimenziós háromdimenzióssá. Ez nyilvánvaló a mátrixból is: mikor az X és Y síkok metszik egymást, akkor létrehozzák a Z síkot is. A mozgást (mátrixot) kétdimenziós papíron ábrázolva a háromdimenziós teret is feltérképezhetjük. Gondolom, J. R. R. Searl professzor ezért használta szintén a bal átlót. A két háromszög felének tükrözésével a teljes mátrixot kiegyensúlyozhatjuk.

 

A csövek átmérői

A fenti átmérő értékeket közvetlenül milliméterekké alakíthatjuk, így a csövek átmérői ezek szerint:

 • 25,5 mm
 • 51,0 mm
 • 76,5 mm
 • 102 mm

 

A csövek hossza

Már tudjuk a mátrix sor értékét: 255. Ezt mint konstans hosszat használhatjuk a csöveknél, azaz minden egyes cső hossza:

 • 255 mm

 

A csövek vastagsága

Minden egyes cső falvastagsága a mátrix átlóértékeinek hányadosából származtatható. A legkisebb átmérőjű csővel kezdve a következő értékeket kapjuk:

 • 25,5 / 5,1 = 5 mm
 • 51,0 / 25,5 = 2 mm
 • 76,5 / 51,0 = 1,5 mm
 • 102 / 76,5 = 1,3 mm

2. ábra. A csövek falvastagságának értékei

 

A falvastagságok értékeit átlagolhatjuk, s ekkor ezt az átlagértéket használhatjuk minden cső esetében: (5 + 2 + 1,5 + 1,3 ) / 4 = 2,45 mm.

 

A legtöbb saválló cső konstans falvastagsággal rendelkezik, mint pl. 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm stb. Esetleg kísérletezhetsz különböző értékekkel vagy használhatod az átlagos értékeket is. Van egy másik állandó is, mely a hipotetikusan következő cső értékéből származik. Ezt mutatja a 3. ábra.

3. ábra. A következő cső méretéből származtatott hipotetikus érték (1,25)

 

A 127,5-es érték a feltételezett következő cső mérete, melyet egy nagyobb méretű mátrix esetén kapnánk. (Ez a nagyobb mátrix nincs feltűntetve ezen az oldalon.)

Ha használnánk a következő feltételezett csövet, akkor a következő arányokat kapnánk:

 • 51,0 / 25,5 = 2 mm
 • 76,5 / 51,0 = 1,5 mm
 • 102 / 76,5 = 1,3 mm
 • 127,5 / 102,0 = 1,25

Ezt a feltételezett következő csövet csak azért említettem meg, mert lehet, hogy szeretnél több csőből álló cellát is készíteni.

 

A frekvencia

A mátrix sorainak összege 255.

 • A belső gyűrű: 255 * 1 = 255
 • Az első külső gyűrű: 255 * 3 = 765

Az értékek teljes összege: 4 * 255 = 1020

Ezt az értéket átalakíthatjuk Hertz-be, hogy megkapjuk a frekvenciát:

 • 1020 Hz

Ez a cella talán 1020 Hz-es frekvenciájú impulzusokat ad ki?

Ezt érdemes lenne kipróbálni a jármű gyújtótekercsének egyik harmonikusát használva. Lehet, hogy a matematikailag behangolt cella jobban vagy esetleg rosszabbul működik együtt a gyújtótekercs rezonanciafrekvenciájával?

 

Emlékeztetők

 • Ha a bemenet véletlenszerű, akkor a kimenet már rendezett lesz (mint az 1. ábrán látható négyzetnél)
 • Ha a bemenet rendezett, akkor a kimenet lesz véletlenszerű (Mint a kiegyensúlyozatlan mátrixnál)

Mindegyik négyzetes mátrix két háromszögből áll, ezek alkotják a teljes négyzetet. A felső háromszög a tükörképe/ellentettje az alsó háromszögnek. A háromszögeket rendszerint a bal átló választja el egymástól. Ez a tükrözés nem mindig nyilvánvaló a mátrixoknál. Mikor egy kiegyensúlyozatlan négyzetes mátrixot használunk, akkor a jobb felső háromszög értékeinek összege mindig nagyobb a bal alsó háromszög értékeinek összegénél addig, míg ki nem egyensúlyozzuk a mátrixot.

 

Összegzés

Az 1. ábrán látható mátrix értékeinek használatával meghatározhatjuk a következőket:

Cső
Külső átmérő
Hossz
Falvastagság
Belső térfogat
1
25,5 mm 
255 mm 
5 mm 
48116 mm
2
51,0 mm 
255 mm 
2 mm 
442410 mm
3
76,5 mm 
255 mm 
1,5 mm 
1081943 mm
4
102,0 mm 
255 mm 
1,3 mm 
1978804 mm

2. táblázat. A Joe cella méretei az 1. ábrán látható mátrix alapján

 

Az 1. ábrán látható mátrix a Joe cella térfogatára is használható, de ezt másokra hagyom. Remélhetőleg az itt ismertetett mátrix elég egyszerű ahhoz, hogy bárki megérthesse.