A Szent Grál

A szent Grál (videó)

2012.09.19 18:09
Vajon Rennes le Chateau, az apró francia falu, valóban a templomos lovagok évszázadok óta féltett titkait õrzi? Felfedjük az igazi Da Vinci-kódot.

A titikozatos Grál

2012.09.13 16:10
A sokarcú mágikus rejtély Mégis keresték, kutatták királyok, lovagok, uralkodók és diktátorok. Mesék, mítoszok, vallási feljegyzések és titkos társaságok tanításainak központi témája, és még azt sem tudhatjuk biztosan, hogyan is nézhet ki. Kétezer éves, és a világ legtitokzatosabb tárgya,...

A Szent Grál nyomában

2012.09.13 16:08
Megszámlálhatatlan elmélet született a Jézus és az apostolok által, az utolsó vacsorán érintett serlegről. Ezek közül sok hihetetlennek tűnik, némelyik ésszerűnek látszik, de mindegyik valamiképpen a szellemi felébredés eszméjéhez kapcsolódik. A földi élet célja a „mindent tudás” birtokbavétele...

A Szent Grál nyomában

2012.09.13 16:05
Ki ne hallott volna a világtörténelem talán egyik leghíresebb középkorból eredő legendájáról, a Szent Grálról? Rengeteg változata ismert, s mind emellett arról is vitatkoznak mindmáig a tudósok, hogy tulajdonképpen mit is takar a Szent Grál. Nem kanonizált (apokrif) iratok szerint a Grál abból a...

Jézus kelyhének története

2012.09.13 16:00
  JÉZUS KELYHÉNEK TÖRTÉNETE   A Szent Grál keresése Az Arthur-elbeszélés középpontjában a Szent Grál keresésének története áll. A Grál az a kehely, amelybõl Jézus az utolsó vacsorán ivott. A történelem során csodálatos gyógyító és fiatalító erõt tulajdonítottak neki. A kelyhet...

A történelem nyomában (History videó)

2012.09.13 15:58

A Szent Grál misztériuma

2012.09.13 15:57
A kereszténység közel kétezer éve keresi e misztikus ereklyét, de mindeddig nem bukkant a nyomára senki. A Pendragon-legenda szerint ugyan Arthur király egyik lovagja, Sir Percival, megtalálta, de a Grál további sorsa ködbe vész, majd újra felbukkan a XI.-XIII. századi irodalomban, ám a XV....

Mítosz vagy valóság?

2012.09.13 15:56
A Szent Grál - mítosz vagy valóság? Számos, a Szent Grállal és a Grál mondával összefüggő művészeti alkotás született. Martin Wiegand festménye 1934-ből. "Parzival megpillantja a Grál várat" Aki a Szent Grállal kapcsolatos mondák és legendák gyökereinek...

A Szent Grál

2012.09.13 11:45
Talán sohasem kapott akkora nyilvánosságot és figyelmet, mint a híres könyv, és film a Da Vinci Kód megjelenése után. A legenda szerint ez az a kehely, mely az utolsó vacsorán Krisztus poharaként funkcionált, majd pedig ebben fogták fel a megváltó kiontott vérét, miután a kereszten megkapta a...

Legendák - Arthur király

2010.09.14 08:44
Arthur király Uralkodása Britannia aranykora volt, a szerelmes és harcias lovagok kora. Története évszázadokon át képzõmûvészeket és írókat ihletett meg. Arthur király Korunk tudósai és irodalomtörténészei szerint azonban a valóság nagyon távol áll a legendától. Tengerbe nyúló sziklás...