Reinkarnáció

Miért nem emlékezünk előző életeinkre?

2012.09.13 17:27
– Mi alkotja földi létben megjelenő személyünk lényegét? – Lényegében az, amire emlékezni tudunk. Az emlékezés egy a tudatban lejátszódó történés. – Mire tudunk emlékezni? – Csak arra, amit tudatosan éltünk át. A nem tudatosan ért benyomások soha nem merülnek fel emlékeinkben. Az...

Reinkarnáció

2012.09.13 17:26
Bevezetés a reinkarnáció problémakörébe az antropozófia alapján. Mi a reinkarnáció és ki reinkarnálódik? Mi a test, a lélek és a szellem? Mi értelme az újratestesülésnek? Mi haszna van a reinkarnációt elfogadó világképnek? Sokakban felmerül a kérdés: egyszer élünk vagy többször is? Vannak, akik...

Lélekvándorlás a gyakorlatban

2012.09.13 17:25
Vallás és tudomány. 2.13. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Az ateista propaganda arra törekszik, hogy a...

Előző életek

2012.09.13 17:23
A karmikus asztrológia egy olyan asztrológiai módszer az előző élet, vagy életek vizsgálatára, amely több neves szakember egymást erősítő véleménye alapján is egyenértékű az úgynevezett regressziós hipnózissal, de annak minden veszélye nélkül, és annyival is túlmutat azon, hogy az elemzést az...

Karma és reinkarnáció

2012.09.13 17:20
Az utolsó évszázad folyamán nagyszámú írás jelent meg az újjászületés és a kiegyenlítő igazságosság okkult tanáról, a karmáról. Különösen a teozófiai és az antrofozófiai írásokkal, amelyeken keresztül az ősi bölcsesség bejárta a világot. Mégsem lett leleplezve minden kérdés ezen a sötét...

A halhatatlanság problémája

2012.09.13 17:19
E helyütt a halál túlélésének s magának a halhatatlanságnak a problémájával a beavatás, vagyis a valódi önátélés és tapasztalás szempontjából kívánok röviden foglalkozni. Először is azt kell tisztázni, hogy voltaképpen ki az, akinek a további létezés lehetősége a halálban megnyílik. Itt nem...